2plan Yetkili Satıcısı Olmak

İkinci el otomotiv sektöründe araç tedariğinden son kullanıcıya giden yolda birçok farklı hizmet kalemini tek çatı altında toplayan 2plan, yetkili satıcılarına birçok önemli avantajlı hizmeti aynı kurumsal yapı altında sunuyor. Bu kurumsal yapının bir parçası olma adımıyla kendisine sunulan tanıtım ve yurt çapında bilinirlik avantajlarını elde eden “2plan yetkili satıcısı” kolay ve hızlı araç tedariği, stok finansmanı, pazarlama desteği ve finansal yönetim danışmanlığı gibi birçok ayrıcalıklı hizmetten de yararlanıyor.
 

Kolay ve Hızlı Araç Tedariği
2plan, araç tedariğini yetkili satıcıları adına kolay ve hızlı hale getirmek adına tüm çalışmaları bütünüyle yapar.

Değer zincirinin odak noktasına “mutlu müşteriye ulaşma” ve “bunu yetkili satıcılar kanalıyla sağlama” prensiplerini koyan 2plan, araç tedariği süreçlerini ve ilkelerini buna göre belirler. Güvenilir ekspertiz hizmetini, tarafsız ve onaylı kurumlardan sağlayarak mutlu müşteri oluşturma hedefinin ilk adımını atan 2plan, tüm süreçleri bu amaca uygun olarak yönetir; her yönüyle etkin, verimli ve hızlı bir tedarik zinciri yönetimi yapar. Satın alma departmanı kurumun belirlediği uygun ve verimli alım kriterlerini gözeterek süreci ilerletir ve yetkili satıcılara hızlı, güvenli tedarik ve taşıma ile süreç tamamlanır.

Stok Finansmanı
Yetkili satıcılarımızın araç alımını finanse etmek, ileriye dönük yapılanma ve büyümelerini desteklemek, nakit akışını hızlandırmak amacıyla finansman imkanı sunabilecek çalışmalar yapmak ana destek faaliyetlerimizden biridir.

Amacımız yetkili satıcılarımızın stok finansmanı ürünü sayesinde hızlı ve kolay finansman imkanı bulurken ödeme akışını da otomatize edebilmeleridir. İşlemlerin elektronik ortamda yapılması ile operasyonel verimlilik ve takip kolaylığı avantajları da yakalayan yetkili satıcılarımız süreçlerini ve çalışmalarını stok finansmanı hizmeti sayesinde daha sistematik hale getirebilir.

2plan, “stok finansmanı” ürünü için her dönemde en uygun koşullarda ve en güvenilir alternatifleri yetkili satıcılara sunar, konuyla ilgili süreçlerde yönlendirici ve takipçi olur.

Kurumsal Yapılanma
2plan, büyük 2.el pazarı içerisinde, araç tedariğinden son kullanıcıya kadar olan tüm süreçleri düzenleyen iş modeliyle faaliyetlerini yürütür. Bu iş modelinde yetkili satıcılar, tedarikçiler, banka ve finans kuruluşları, sigorta şirketleri, ekspertiz hizmeti sunan kurumlar, yatırımcılar ve son kullanıcı kurumsal bir yapı ve düzen içerisinde yerini alır.

Bu sayede yerel satıcı statüsünden daha prestijli ve geniş çaplı bir statüye ulaşan 2plan yetkili satıcısı tüm Türkiye’de bilinirliği olan bir kurumun temsilcisi olarak yerini alır. 2plan çatısının kendisine sunduğu tanıtım ve bilinirlik avantajlarını kullanan 2plan yetkili satıcısı, önemli ve güçlü bir ağın üyesi olma ayrıcalığına da bu kurumsal yapılanma sayesinde ulaşır.

Pazarlama Desteği
Sektörde rekabetçi gücü, güvenilirliği, deneyimli insan kaynağı, müşterilere sunduğu ayrıcalıklar ile farklılık yaratarak yer almayı ilke edinen 2plan, “pazarlama ve iletişim” stratejilerini bu doğrultuda oluşturur.

Yaratmayı hedeflediği, sürecindeki tüm paydaşların dahil olduğu değer zincirini desteklemek adına kurum ve marka bilinirliğini arttırıcı çalışmalara öncelik veren kurum, yaptığı sürekli çalışmalarla bu hedefe yönelik çalışır.

Bu değer zincirinin en önemli 2 halkası olan yetkili satıcı ağı ve son kullanıcıyı bir araya getirmeyi gözeten reklam ve tanıtım çalışmalarını sürekli ve birincil tutan 2plan, günümüzün ve teknolojinin tüm doğru ve avantajlarını bu yönde kullanır. 2plan tarafından planlanan ve yürütülen pazarlama çalışmaları yetkili satıcı bazında, lokasyon bazında ve genel Türkiye pazarında tanınırlık artırma çalışmaları ve satış destekleyici pazarlama faaliyetleri olarak detaylandırılır, profesyonel kadrolar tarafından yönetilir.

Finansal Yönetim Danışmanlığı
2plan kurumsal çatısı altında, yetkili satıcılara ihtiyaçları doğrultusunda finansal yönetim danışmanlığı hizmeti verilir. Alanının yetkin yönetim kadrosu tarafından verilen finansal danışmanlığı hizmetinin kapsamı dört alt başlıkta detaylandırılabilir. Bunlar;
  • Bilanço yönetimi
  • Risk analizi
  • Banka ilişkileri yönetimi
  • Yatırım danışmanlığı
2plan Yetkili Satıcı Başvurusu